Angličtina v předškolním věku: 5 metodických zásad, které je nutné dodržet

Na otázku, zda je výuka angličtiny vhodná i pro děti v předškolním věku, již odpověď známe. Zatímco v minulosti se názory odborníků na učení dalšího jazyka lišily, nyní se – na základě výsledků dlouhodobých a velmi důkladných studií - poměrně jednohlasně shodují. Malé děti jsou na jazykovou výuku připraveny dobře a je vhodné jim položit pevné základy ještě v době, kdy dochází k rozvoji jazykových center. Předpokladem je dodržení základních metodických zásad, které jsou v souladu s vývojovými specifiky dané věkové kategorie.

1. Schopnost porozumět

Angličtina pro nejmenší by měla vycházet ze stejného principu, který platí pro učení mateřského jazyka. Porozumí učiteli ještě dříve, než se v daném jazyce naučí komunikovat. Ten je motivuje mimikou, gestikulací, obrázky, výukovými videi a dalšími pomůckami.

2. Učení hrou a pohybem

Děti v předškolní věku nevydrží sedět pětačtyřicet minut v lavici. Angličtina pro předškoláky je proto koncipována tak, aby se ani chvilku nenudily. Hrají hry, účastní se soutěží, zpívají písničky, povídají si... Jinými slovy se baví, a přitom se učí.

3. Nepřímé učení

Děti nejsou připraveny na běžnou výuku, v rámci které se učí anglická slovíčka a fráze jako prvky. Učení je pro ně součástí probíhající reality, proto je nedílnou součástí výuky hraní pohádek, scének a situací, při nichž si angličtinu osvojují nepřímo.

4. Důraz na vícesmyslové vnímání

Děti se učí mateřský jazyk všemi smysly. Stejnou metodu je vhodné používat také při výuce angličtiny. Učitel by měl výuku obohatit o smyslové hry, kreslení, hudbu, psychomotorické aktivity a další činnosti, v rámci kterých jeho svěřenci aktivují vícesmyslové vnímání.

5. Časté střídání aktivit a motivace

Děti neudrží pozornost příliš dlouho. Učitel by měl mít v rukávu spoustu aktivit, které průběžně střídá (obvykle po 5 – 10 minutách). Klíčem k úspěchu je pestrá výuka a průběžné opakování důvěrně známých aktivit – když děti dělají to, co již dobře znají a ovládají, jejich sebedůvěra stoupá. Učitel by samozřejmě neměl šetřit pochvalami a na konci hodiny může rozdat drobné odměny (např. obrázky, razítka apod.).

Publikováno: 30. 12. 2019

Kategorie: Praktické rady

Autor: Hanka Novotná