Abyste nepřišli o garáž!

Dělit se se sourozenci a kamarády je nám vštěpováno už od nejútlejších dětských let. Mít něco na půl nebo dokonce na více dílů může být příjemné co do užívání, v oblasti vlastnictví to ale obvykle moc nefunguje. Co dělat, když se chcete dílčí části spoluvlastnění zbavit? Nemovitost nebo pozemek, který není pouze váš, s sebou nese určitá specifika. Tím nejzásadnějším je předkupní právo na nemovitosti. Pokud tedy prodáváte svůj spoluvlastnický podíl na nemovitosti nebo pozemku, mohou ostatní spoluvlastníci uplatnit své předkupní právo a předmětnou nemovitost od vás vykoupit. Povinnost nabídnout jim k odprodeji přednostně má i člověk, který prodává byt, ke kterému náleží podíl na společném garážovém stání.

Na co se zapomíná?

Podle realitních makléřů je tato skutečnost v praxi často opomíjená. Asi nejvíce komplikací přináší současná právní úprava při převodu bytů včetně podílu na společném garážovém stání. Málokoho napadne, že přidat k prodávanému bytu i parkovací stání není tak jednoduché. Jako prodávající spoluvlastnického podílu na nemovitosti jste povinni učinit nabídku k uplatnění předkupního práva totiž všem předkupníkům a vyčkat, jestli jí využijí nebo ne. Tuto nabídku je nutno vždy předložit v písemné podobě. Pokud není možné doručit nabídku předkupního práva osobně a získat tak potvrzení o převzetí, je vhodné ji zaslat doporučeně, včetně dodejky, abyste měli prokázané, že jste tak učinili.

Proč přizvat realitku?

Od okamžiku doručení začíná běžet tříměsíční lhůta, ve které může předkupník nabídku předkupního práva využít. A rozhodnutí je jen na něm. Může se tak klidně stát, že váš soused získá další parkovací místo a vy váš byt budete nuceni prodat bez něj. O pomoc, jak v takovém případě postupovat, lze požádat realitní kancelář. Vyškolený personál rád objasní, jak je možné se předkupního práva vzdát a nastíní i možnosti změny týkající se výjimky ze zákona. Unicareal s.r.o. Roubalova 455/4 Brno-střed-Stránice 602 00 Tel: 541 211 876 Email: info@unicareal.cz https://www.unicareal.cz/

Publikováno: 20. 03. 2020

Kategorie: Praktické rady

Autor: Hanka Novotná